When you need the support
of trained experts

Pan fyddwch angen cymorth arbenigwr cymwysedig

A polished, professional
service to local businesses

Gwasanaeth professiynol graenus i fusnesau lleol

Helping you minimise
your tax exposure

Cymorth i leihau eich byrdwn treth

Take full advantage of
tax saving opportunities 

Cymryd mantais o bob cyfle i ostwng trethi

Welcome to PJE, Croeso i PJE

PJE is a firm of Chartered Accountants based in Ceredigion, serving the business and local communities of Mid and West Wales.

We offer a broad range of services and seek to provide a one stop shop approach to a client's needs from personal and corporate compliance through tax planning to wealth management.

We are pleased to advise that all our services can be provided through the medium of Welsh.

PJE yw enw busnes Cyfri Cyfrifwyr Cyfyngedig, cwmni Cyfrifwyr Siartredig o Geredigion sydd yn gwasanaethu i fusnesau a chymunedau lleol ledled gorllewin a chanolbarth Cymru.

Mae'r cwmni yn cynnig y rhan fwyaf o'r gwasanaethau ariannol sydd angen ar fusnesau neu unigolion i'w galluogi i gydymffurfio â'u dyletswyddau i Cyllid a Thollau EM yn ogystal â gwasanaethau cynllunio a rheolaeth arian.

Medrwn gynnig gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg.

LEARN MORE ABOUT US

Regulated for a range of investment business activities.

In accordance with the disclosure requirements of the Provision of Services Regulations 2009, our professional indemnity insurer is Precision Underwriting (UK) Ltd of 3rd Floor, 14 Cullum Street, London EC3M 7JJ. The territorial coverage is worldwide excluding professional business carried out from an office in the USA or Canada and excludes any action for a claim brought in any court in the USA or Canada.