About

Home » About

PJE is the trading name of Cyfri Cyfrifwyr Cyfyngedig, a firm of Chartered Accountants based in Ceredigion, serving the business and local communities of Mid & West Wales.

Our precedent partnership was formed in 1992 although our antecedent firms can trace their roots in the community back to 1956.

Our Chartered Directors have trained in large firms of accountants before returning or locating to Ceredigion. This brings a high level of experience and expertise to the firm, supporting our commitment to the local community.

Our aim is to provide a polished, professional service to local businesses and individuals equivalent in standard to that available from larger firms elsewhere but delivered locally and with a personal touch.

We are pleased to advise that all our services can be provided through the medium of Welsh.

PJE yw enw busnes Cyfri Cyfrifwyr Cyfyngedig, cwmni Cyfrifwyr Siartredig o Geredigion sydd yn gwasanaethu i fusnesau a chymunedau lleol ledled gorllewin a chanolbarth Cymru.

Mae’r cwmni yn medru olrhain ei wreiddiau yn y gymuned yn ôl dros hanner canrif i 1956.

Ein nod yw cynnig gwasanaeth proffesiynol, brydlon i fusnesau, mudiadau ac unigolion gyfateb â’r hyn gynnigir gan y cwmniau mawrion am brys resymol a mewn modd mwy personol.  Mae’r cwmni yn cynnig y rhan fwyaf o’r gwasanaethau ariannol sydd angen ar fusnesau neu unigolion i’w galluogi i gydymffurfio â’u dyletswyddau i Cyllid a Thollau EM yn ogystal â gwasanaethau cynllunio a rheolaeth arian.

Medrwn gynnig gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg.

h

Dates and Deadlines

Whether you are just starting a new business venture, or are at the helm of a seasoned enterprise, these key dates and deadlines will provide valuable business planning information.